Pinasubo

Isang simpleng tulang nagpapahaging sa kung gaano kalaganap ang kamunduan sa pagitan ng mga parehas ang kasarian. Isang panggising para sa mga taong ginagawa ang lahat para magawa ang bisyo, at para sa mga hindi alam ang ‘safe sex’ na nagreresulta sa isang sakit na kung tawagin ay ‘HIV-AIDS’.

+++

 

Walang pangkain

Walang panggastos

Walang panggala

Walang pangnomo

At walang pang-high

 

“Isang teenager,

Isang silahis,

Isang engkwentro…”

 

Sa public CR

Sa bilis sarap

Sa bilis kita

Sa walang malay

Na hahantungan

 

“Hanggang umulit,

Hanggang masanay,

Hanggang mamatay.”

 

 

June 09, 2011.6:27pm